CERES

organskog ugljenika u zemljištu

Organski ugljenik u zemljištu (humus) je glavni izvor ugljenika u zemljištu i ključni element za kvalitet i plodnost zemljišta. On predstavlja važan element kopnenih ekosistema, zbog svog velikog potencijala i uticaja na klimatske promene, dostupnost hrane i održivost poljoprivrede.