CERES

Osmatranja Zemlje

Satelitsko osmatranje Zemlje se definiše kao proces prikupljanja podataka o fizičkoj površi Zemlje i njenoj atmosferi putem senzora koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom i/ili objektom (daljinska detekcija).