CERES

Regenerativne poljoprivrede

Regenerativna poljoprivreda predstavlja sistem principa i metoda u poljoprivrednoj proizvodnji koji ima za cilj povećanje biodiverziteta, bolji kvalitet zemljišta, cirkulaciju vode i hranljivih materija, kao i povećanje korisnosti ekosistema.