CERES

NAJBOLJI PROJEKTI SRPSKIH NAUČNIKA: Informacije bazirane na satelitskom osmatranju Zemlje za „pametnu“ i regenerativnu poljoprivredu

Fond za nauku Republike Srbije i National Geographic predstavljaju vam najuspešnijie srpske naučnike i njihove projekte iz oblasti veštačke inteligencije.

U okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije finansira Fond za nauku, među 12 najbiljih, našao se i projekat dr Miloša Kovačevića, redovnog profesora na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Njegov projekat pod nazivom CERES (Informacije bazirane na satelitskom osmatranju Zemlje za „pametnu“ i regenerativnu poljoprivredu), bio je i deo izložbe koja je bila organizovana na Kalemegdanu tokom oktobra 2020. godine. Ovaj projekat će se realizovati u naredne dve godine.

ŠTA JE CERES?

 

Projektni tim CERES baviće se kreiranjem modela na bazi algoritama veštačke inteligencije namenjenih podršci poljoprivrednoj proizvodnji. Ideja projekta je da se kreiraju modeli koji bi na osnovu mnoštva dostupnih podataka, u vidu optičkih i radarskih satelitskih snimaka (Copernicus misije), podataka o zemljištu (in-situ, LandGIS, SoilGrids), preciznih meteoroloških podataka i tekstualnih podataka dostupnih na internet portalima namenjenih poljoprivredi, bili u stanju da automatizovano generišu nove informacije koje će služiti pravovremom donošenju ispravnih odluka u poljoprivredi. U tom pogledu, modeli će biti razvijani za potrebe: rane identifikacije promena u rastu biljke, koja može biti prouzrokovana bolešću biljke ili nedostatku hranljivih materija u zemljištu, automatizovane zaključivanje o uzrocima nastalih promena, procene prinosa, procene humusa u zemljištu, identifikacije aktivnosti obrade zemljišta.

Izvor: https://www.nationalgeographic.rs/

Pročitajte jos na linku.

Podeli:

Ostale novosti

Konferencija „AI in Agriculture“

U okviru konferencije za primenjenu veštačku inteligenciju održane u Kragujevcu prezentovan je rad:M. Kovacevic, P. Burasc, B. Bajat, M. Kilibarda , AI in Agriculture, 11st Serbian

Konferencija „Open Data Science Europe workshop 2022“

Istraživači sa projekta CERES su učestvovali na konferenciji  Open Data Science Europe workshop 2022 https://opendatascience.eu/workshop-2022/ . U okviru konrerencije Milan Kilibarda je održao predavanje na temu „Introduction to Web

Rad u Časopisu „Peerj“

Milan Kilibarda i Ognjen Antonijević su učestvovali u istraživanju publikovanom pod naslovom „A spatiotemporal ensemble Machine Learning framework for generating land use/land cover time-series maps

Rad u Časopisu „Frontiers“

U okviru projekta CERES publikovan je rad na temu transfera znanja mašinskog učenja za proračun organskog ugljenika u zemljištu kada su poznati drugi fizički i

Pošaljite nam poruku