CERES

NAJBOLJI PROJEKTI SRPSKIH NAUČNIKA: Informacije bazirane na satelitskom osmatranju Zemlje za “pametnu” i regenerativnu poljoprivredu

Fond za nauku Republike Srbije i National Geographic predstavljaju vam najuspešnijie srpske naučnike i njihove projekte iz oblasti veštačke inteligencije.

U okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije finansira Fond za nauku, među 12 najbiljih, našao se i projekat dr Miloša Kovačevića, redovnog profesora na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Njegov projekat pod nazivom CERES (Informacije bazirane na satelitskom osmatranju Zemlje za “pametnu” i regenerativnu poljoprivredu), bio je i deo izložbe koja je bila organizovana na Kalemegdanu tokom oktobra 2020. godine. Ovaj projekat će se realizovati u naredne dve godine.

Šta je CERES?

Projektni tim CERES baviće se kreiranjem modela na bazi algoritama veštačke inteligencije namenjenih podršci poljoprivrednoj proizvodnji. Ideja projekta je da se kreiraju modeli koji bi na osnovu mnoštva dostupnih podataka, u vidu optičkih i radarskih satelitskih snimaka (Copernicus misije), podataka o zemljištu (in-situ, LandGIS, SoilGrids), preciznih meteoroloških podataka i tekstualnih podataka dostupnih na internet portalima namenjenih poljoprivredi, bili u stanju da automatizovano generišu nove informacije koje će služiti pravovremom donošenju ispravnih odluka u poljoprivredi. U tom pogledu, modeli će biti razvijani za potrebe: rane identifikacije promena u rastu biljke, koja može biti prouzrokovana bolešću biljke ili nedostatku hranljivih materija u zemljištu, automatizovane zaključivanje o uzrocima nastalih promena, procene prinosa, procene humusa u zemljištu, identifikacije aktivnosti obrade zemljišta.

Izvor: https://www.nationalgeographic.rs/

Pročitajte jos na linku.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More news

Konferencija “AI in Agriculture”

U okviru konferencije za primenjenu veštačku inteligenciju održane u Kragujevcu prezentovan je rad:
M. Kovacevic, P. Burasc, B. Bajat, M. Kilibarda , AI in Agriculture, 11st Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI)

Rad u Časopisu “Peerj”

Milan Kilibarda i Ognjen Antonijević su učestvovali u istraživanju publikovanom pod naslovom “A spatiotemporal ensemble machine learning framework for generating land use/land cover time-series maps for Europe (2000–2019) based on LUCAS, CORINE and GLAD Landsat” koje je usko vezano za ciljeve CERES projekta.

Rad u Časopisu “Frontiers”

U okviru projekta CERES publikovan je rad na temu transfera znanja mašinskog učenja za proračun organskog ugljenika u zemljištu kada su poznati drugi fizički i hemijski parametri.

Send us message