Novi studijiski program Geoinformatika na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Istrazivači sa projekata CERES će učestvovati na novom studijskom programu na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Novi studijski program osnovnih i master studija Geoinformatike počinje od školske godine 2021/2022. Praktična iskustva i znanja proistekla iz projekta CERES biće demonstrirana i kroz nastavni proces.

Geoinformatika objedinjuje tehnologije koje se koriste za prikupljanje, obradu, upravljanje i vizuelizaciju prostornih podataka: Kartografija, Geografski informacioni sistemi (GIS), Fotogrametrija, Daljinska detekcija i Globalni navigacioni satelitski sistemi (GNSS) kao i  mnoge metode iz oblasti informacionih tehnologija koje su neophodne za kvalitetne servise bazirane na prostornim podacima. Novi studijski program bogat je kursevima iz oblasti programiranja, kompjuterske vizije, mašinskog učenja, veštačke inteligencije i baza podataka.

Novi profil stručnjaka imaće zvanje inženjera geoinformatike, odnosno master inženjera geoinformatike u skladu sa dopunjenom listom Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.
Primena geoiformatike je veoma široka i obuhvata oblasti kao što su: informacione tehnologije, prostorno planiranje, poljoprivreda, ekologija, upravljanje rizicima, geodezija, geografija, saobraćaj, ekonomija, turizam, demografske analize, druge geonauke, itd.

Podeli:

Ostale novosti

Konferencija “AI in Agriculture”

U okviru konferencije za primenjenu veštačku inteligenciju održane u Kragujevcu prezentovan je rad:
M. Kovacevic, P. Burasc, B. Bajat, M. Kilibarda , AI in Agriculture, 11st Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI)

Rad u Časopisu “Peerj”

Milan Kilibarda i Ognjen Antonijević su učestvovali u istraživanju publikovanom pod naslovom “A spatiotemporal ensemble Machine Learning framework for generating land use/land cover time-series maps for Europe (2000–2019) based on LUCAS, CORINE and GLAD Landsat” koje je usko vezano za ciljeve CERES projekta.

Rad u Časopisu “Frontiers”

U okviru projekta CERES publikovan je rad na temu transfera znanja mašinskog učenja za proračun organskog ugljenika u zemljištu kada su poznati drugi fizički i hemijski parametri.

Pošaljite nam poruku