CERES

neuronskim mrežama

Veštačka neuronska mreža je deo računarskog sistema dizajniran da simulira način na koji ljudski mozak analizira i obrađuje informacije.