CERES

Novi studijiski program Geoinformatika na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Istrazivači sa projekata CERES će učestvovati na novom studijskom programu na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Novi studijski program osnovnih i master studija Geoinformatike počinje od školske godine 2021/2022. Praktična iskustva i znanja proistekla iz projekta CERES biće demonstrirana i kroz nastavni proces.

Geoinformatika objedinjuje tehnologije koje se koriste za prikupljanje, obradu, upravljanje i vizuelizaciju prostornih podataka: Kartografija, Geografski informacioni sistemi (GIS), Fotogrametrija, Daljinska detekcija i Globalni navigacioni satelitski sistemi (GNSS) kao i  mnoge metode iz oblasti informacionih tehnologija koje su neophodne za kvalitetne servise bazirane na prostornim podacima. Novi studijski program bogat je kursevima iz oblasti programiranja, kompjuterske vizije, mašinskog učenja, veštačke inteligencije i baza podataka.

Novi profil stručnjaka imaće zvanje inženjera geoinformatike, odnosno master inženjera geoinformatike u skladu sa dopunjenom listom Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.
Primena geoiformatike je veoma široka i obuhvata oblasti kao što su: informacione tehnologije, prostorno planiranje, poljoprivreda, ekologija, upravljanje rizicima, geodezija, geografija, saobraćaj, ekonomija, turizam, demografske analize, druge geonauke, itd.

Podeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti

Radio Beograd 2 o CERES-u

Ekipa stručnjaka sa Građevinskog fakulteta u Beogradu čini tim projekta CERES, koji finansira Fond za nauku sa ciljem da se izrade alati na bazi algoritama

AgroSmart podcast o CERES-u

Satelitstki snimci u svrhu unapređenja poljoprivrede U pitanju je Ceres program – Informacije bazirane na satelitskom osmatranju Zemlje za „pametniju“ i regenerativnu poljoprivredu  U fokusu

Pošaljite nam poruku