CERES

MeteoSerbia1km su prvi gridovani set podataka (mape, karte) dnevnih proseka meteoroloških elemenata sa prostornom rezolucijom od 1 km za područje Srbije, za period od 2000–2019 godine

MeteoSerbia1km su prvi gridovani set podataka (mape, karte) dnevnih proseka meteoroloških elemenata sa prostornom rezolucijom od 1 km za područje Srbije, za period od 2000–2019 godine.

Ovaj set podataka sadrži pet dnevnih meteoroloških elemenata: maksimalne, minimalne i srednje temperature, srednji atmosferski pritisak na nivou mora i količinu padavina. Pored dnevnih, takođe sadrži mesečne i godišnje proseke, kao i dnevne, mesečne i godišnje dugogodišnje proseke. Mape dnevnih proseka su dobijene prostornom interpolacijom koristeći Random Forest Spatial Interpolation (RFSI) metodologiju, baziranu na Random Forest tehnici mašinskog učenja, i merenjima na najbližim stanicama i rastojanja do njih u formi prediktora, zajedno sa ostalim prediktorima.

Pročitati jos na linku.

Podeli:

Još novosti

Radio Beograd 2 o CERES-u

Ekipa stručnjaka sa Građevinskog fakulteta u Beogradu čini tim projekta CERES, koji finansira Fond za nauku sa ciljem da se izrade alati na bazi algoritama

Pošaljite nam poruku