CERES

Архиве: Tooltips

pametne

Precizna poljoprivreda predstavlja pristup upravljanja poljoprivrednim gazdinstvom koji koristi informacione tehnologije u cilju postizanja optimalnog zdravlja biljaka i produktivnosti proizvodnje, na način da usevi i zemljište dobiju tačno ono što im je potrebno.

neuronskim mrežama

Veštačka neuronska mreža je deo računarskog sistema dizajniran da simulira način na koji ljudski mozak analizira i obrađuje informacije.

Copernicus

Copernicus je program Evropske unije satelitskog osmatranja Zemlje, kojim koordinira i upravlja Evropska komisija u partnerstvu sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA).

“in-situ” podaci

Podaci dobijeni uzorkovanjem (eng. In situ data) su podaci prikupljeni na terenu i pri tom imaju jasno defiinisanu lokaciju uzrokovanja.

prostorno-vremenskog regresionog kriginga

Prostorno vremenski regresioni kriging je tehnika prostorne predikcije koja kombinuje regresiju zavisne promenljive pomoću pomoćnih promenljivih sa krigingom regresionih reziduala u prostorno vremenskom domenu.

mašinskog učenja

Mašinsko učenje se odnosi na upotrebu i razvoj računarskih sistema koji su sposobni da uče i prilagođavaju se ne prateći izričita uputstva, korišćenjem algoritama i statističkih modela za analizu i izvođenje zaključaka iz obrazaca u podacima.

veštačke inteligencije

Veštačka inteligencija predstavlja teoriju i razvoj računarskih sistema sposobnih da izvršavaju zadatke za koje je obično potrebna ljudska inteligencija.

organskog ugljenika u zemljištu

Organski ugljenik u zemljištu (humus) je glavni izvor ugljenika u zemljištu i ključni element za kvalitet i plodnost zemljišta. On predstavlja važan element kopnenih ekosistema, zbog svog velikog potencijala i uticaja na klimatske promene, dostupnost hrane i održivost poljoprivrede.

Osmatranja Zemlje

Satelitsko osmatranje Zemlje se definiše kao proces prikupljanja podataka o fizičkoj površi Zemlje i njenoj atmosferi putem senzora koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom i/ili objektom (daljinska detekcija).

Regenerativne poljoprivrede

Regenerativna poljoprivreda predstavlja sistem principa i metoda u poljoprivrednoj proizvodnji koji ima za cilj povećanje biodiverziteta, bolji kvalitet zemljišta, cirkulaciju vode i hranljivih materija, kao i povećanje korisnosti ekosistema.